Topluma Hizmet

EĞİTME DESTEK

“Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk

charity

Çözen Nakliyat olarak en iyi bildiğimiz iş olan lojistik tecrübemizle İzmir’de okullarda gönüllü yenileme çalışmaları yapan İzmir Rotaract Kulübü’ne sponsor olduk. Gerekli malzemelerin taşınması konusunda destek veriyoruz. Daha aydınlık yarınlara ışık tutmaktan mutluluk duyuyoruz.